Nhac Hay Nhat

Nhạc hay nhất 2015

TRÊN BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT * CHẾ LINH


Trên 4 Vùng Chiến Thuật * Trúc Phương * Tôi thường -di -dó -dây (Bm) Bùn -den in dấu giày (D) Lửa thù no -dôi mắt (E) Chân nghe lạ từng khu chiến thuật, áo -dường (Bm) xa không ấm gió phương xa, nhiều -dêm vắng nhà (F#7) Mây mù che núi cao (Bm) Rừng sương che lối vào (D) Đồng ruộng mênh mông nước (E) Đêm -dêm nằm -dường ngăn bước thù Áo nhà binh (Bm) thương lính lính thương quê (F#7) Vì -dời mà -di (Bm) Gio linh -dón (A) thây giặc về làm phân xanh cây lá Pleime gió mưa mùa Tây Ninh nắng (Bm) nung người, mà trận -dịa còn loang (D) máu tươi Đồng Tháp (F#7) vắng bóng hồng, hỏi rằng tôi yêu ai (Bm) Ân tình theo gót chân, bọn -di xa -dánh trận (D) Gặp gỡ trong cơn lốc (E) Xưng tao gọi mày thương quá gận Bốn vừngBm) mang lưu luyến bước bâng khuâng (F#7), của vạn người thân (Bm). KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19-6 * TRÊN BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT * CHẾ LINH

Chuyên mục: Uncategorized